•  Komitet Sterujący:

  Przewodnicząca Komitetu Sterującego:

  Dr hab. inż. Ewa Zalewska, prof. nadzw. (IBIB PAN)

  Członkowie:

  Płk Grzegorz Nowicki (WIML)

  Mgr Dariusz Pisarski (IBIB PAN)

  Mgr inż. Zbigniew Żukowski (WIML)

  Dyrektorzy IBIB  i WIML oraz członkowie Komitetu Sterującego przed budynkiem wiwarium na kilka tygodni przed rozpoczęciem budowy:

 • Dyrektorzy IBIB i WIML oraz członkowie Komitetu Sterującego przed budynkiem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, na terenie którego powstaje CNS Lab: