• Beneficjenci

  ibib Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  Polskiej Akademii Nauk imienia M. Nałęcza 

  Dyrektor – Prof. dr hab. inż. Adam Liebert

  IBIB jest największą, wiodącą placówką naukową w dziedzinie inżynierii biomedycznej, o najdłuższej tradycji i ugruntowanej pozycji w środowisku medycznym.Tematyka prac w zakresie dyscypliny naukowej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej i ma charakter interdyscyplinarny. Koncentruje się na kierunkach: biopomiary oraz komputerowe przetwarzanie i analiza danych dla celów diagnostyki medycznej, wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu środkami technicznymi i hybrydowymi–techniczno-biologicznymi. Trzeci kierunek badań to matematyczne i fizyczne modelowanie wybranych narządów i systemów fizjologicznych.

  wiml Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

  Dyrektor – Płk. dr Olaf Truszczyński

  WIML jest jedyną placówką, w której prowadzone są badania z zakresu medycyny pracy w zawodach o wysokim stopniu odpowiedzialności i wymagających szczególnych predyspozycji psycho-fizycznych, przede wszystkim medycyny lotniczej, ale również innych zawodów specjalnych. Ma utrwaloną, w czasie 85 lat pracy Instytutu, pozycję zarówno w medycynie lotniczej, jak i służbie zdrowia, służącej rodzinom wojskowych, a od niedawna również otwartą, świadczącą usługi medyczne na rzecz służby zdrowia. WIML spełniał zawsze rolę placówki wiodącej, wytyczającej nowe kierunki badań naukowych, prowadząc unikatowe i nowatorskie badania wynikające ze specyfiki medycyny lotniczej.