• Prezentacja Projektu

  Projekt POIG 2.2 POIG 02.02.00-14-011/09

  Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych
  centralnego układu nerwowego

  Creative Neuroscience Lab – CNS Lab

  Projekt realizowany jest przez konsorcjum dwóch instytutów naukowych:
  Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polskiej Akademii Nauk (IBIB) i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML) mających długą tradycję współpracy w zakresie realizacji projektów w dziedzinie medycyny i inżynierii biomedycznej.

  CNS LabOśrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego, który powstanie w efekcie realizacji projektu, będzie nowoczesną placówką medyczną, prowadzącą specjalistyczne badania struktury i czynności centralnego układu nerwowego. Zagadnieniem wiodącym będzie poznawanie zależności zmian czynności i funkcji mózgu od zmian w jego strukturze, niezwykle istotne w badaniach orzeczniczych personelu lotniczego i diagnostyce klinicznej chorób układu nerwowego.

  Założeniem projektowym jest utworzenie ośrodka spełniającego funkcję placówki naukowej, a także otwartej placówki usługowej wykonującej kompleksowe badania diagnostyczne metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), obrazowania metabolicznego i specjalistyczne badania neurofizjologiczne z zastosowaniem różnych form stymulacji.

  CNS Lab jest przedsięwzięciem o wysokim stopniu innowacyjności, mającym na celu wprowadzenie zarówno dla potrzeb medycyny lotniczej, jak i służby zdrowia najnowocześniejszych metod badania centralnego układu nerwowego, którymi dysponują aktualnie wiodące ośrodki na świecie. W medycynie lotniczej stworzy to możliwość wykrywania w badaniach personelu lotniczego nieprawidłowości, które nie mogą być ujawnione stosowanymi aktualnie metodami.

 • Prezentacja Projektu c.d.

  Przyczyni się to do poprawy efektywności procedur orzeczniczych, a tym samym kwalifikacji kadr, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa lotów. Najbardziej nowoczesne metody skoncentrowane i zintegrowane w CNSLab pozwolą wykrywać także zmiany strukturalne lub funkcjonalne leżące u podstaw chorób neurologicznych, a także problemów współczesnej neuropsychologii i psychiatrii.

  Nazwa Creative NeuroScience Lab (CNS Lab) podkreśla przyjęty kierunek tworzenia nowych koncepcji i metod badawczych. Nowatorstwo i unikatowość badań, które będą wykonywane polega na jednoczesności i synchronizacji obrazowania funkcjonalnego struktury mózgu i rejestracji aktywności bioelektrycznej mózgu, co pozwala na kompleksową ocenę reaktywności na bodźce. Badanie tych funkcji umożliwia ocenę predyspozycji do wykonywania zawodów specjalnych w warunkach wymagających podwyższonej wydolności psychofizycznej, a także wykrywanie niektórych dysfunkcji w bardzo wczesnym stadium choroby.

  CNS Lab zlokalizowany będzie na terenie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, od strony ulicy. Elbląskiej, gdzie powstanie w miejscu dawnego budynku nr 11 (wiwarium) znajdującego się na terenie WIML od 1965 r. Gmach CNS Lab będzie budynkiem 3-kondygnacyjnym o powierzchni 1500 m2. W projekcie budynku zastosowane będą nowoczesne rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne pracowni badawczych wraz z zapleczem naukowym. Ośrodek zostanie wyposażony w aparaturę do badania struktury i czynności mózgu, co stworzy szansę, aby CNS Lab stał się wiodącą placówką naukową w tej dziedzinie.
  Organizacja ośrodka zakłada utworzenie 13 nowych miejsc pracy, w tym 6 etatów badawczych i 7 pomocniczych technicznych. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą korzystały ze szkoleń specjalistycznych w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej aparatury, a także w dziedzinie eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą. Zostanie również wdrożony certyfikowany system zarządzania jakością, co umożliwi rozszerzenie zakresu działalności i współpracy międzynarodowej.

 • Projekt CNS Lab – Ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Numer umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: POIG 02.02.00-14-011/09.
  Całkowita wartość projektu wynosi 23 229 600 PLN, w tym udział Unii Europejskiej 19 745 160 PLN.
  Projekt będzie realizowany od 03.07.2013 do 31.12.2014.
  Lokalizacja: ul. Krasińskiego 54-56, Warszawa (budynek zlokalizowany od strony ul. Elbląskiej)

  lokalizacja budynku

  Dokładna lokalizacja budynku CNS Lab